parallax background

Bičių motinėlių auginimas


parallax background

Tėvinė šeima

TĖVINĖ-ŠEIMA

Bičių motinėlių auginimo planavimas

Bičių šeimos produktyvumas, žiemojimas, piktumas, spietlumas, atsparumas ligoms, vystymasis pavasarį, šeimos stiprumas pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą, sugebėjimas apsiginti nuo bičių plėšikių, stabilus laikymasis ant korių, apžiūrint lizdą. Šie visi veiksniai priklauso nuo bičių motinėlių teigiamų genų.
Motinėlių kokybė priklauso ir nuo auginimo, poravimosi tinkamo laiko, sąlygų ir vietos. Tinkamai parinktos ir paruoštos šeimos augintojos. Reikia pasirinkti labiau tinkamas Lietuvos klimatui bičių rases.
Todėl būtina vykdyti atranką iš pačių produktyviausių veislinių šeimų. Taip dabar vadinama selekcija.
Mūsų žiniomis selekcija pasaulyje vykdoma tik apie šimtas metų. Selekcija buvo vykdoma labiausiai siekiant gauti kuo didesnį medaus kiekį iš šeimos. Šiai dienai, reikėtų keisti kryptį į gaunamą bičių duonos, bei žiedadulkių kiekį. Žmonija po truputį atsisako saldumynų – angliavandenių. Ir orientuojasi į baltyminį ir vitaminų turintį maistą. Todėl šiai dienai bičių duonos kaina auga.

Kaip susiplanuoti kalendoriškai motinėlių auginimą? Tinkamiausias laikas peržiemojusioms bitėms pasikeitus į jaunas. Pavasarį bičių šeimos pačios pradeda auginti tranus bičių šeimose. Kai jau randama nemažai dengtų traninių perų. Pagal daugiametę stebėjimo patirtį, tai įvyksta apie gegužės 10 dieną.
Kitas rodiklis – pražydus ievai. Kai nusistovi šilti orai. Atskirai, kai kuriais metais, esant itin ankstyvam pavasariui, savaitę ar 10 dienų anksčiau. Tada pradedamos auginti bičių motinėlės. Laikantis tokių sąlygų, motinėlės išaugs kokybiškos. Ne vėliau, kaip vieną mėnesį prieš pradedant auginti motinėles, sudaromos sąlygos veislinių tranų auginimui. Į atrinktas tinkamų, pageidautinų, gerų genų šeimas, įdedant pasiūtų traninėmis akelėmis korių. Traninėms veislinėms šeimoms, motinos išauginamos išvienos išselekcionuotos, labai gerai įvertintos šeimos. Vienam motinėlių poravimosi punktui, naudojant ne mažiau kaip 7 šeimas. Bičių šeimos kokybė pagal genus persiduoda 60 % motinėlės genų ir 40 % tranų genų. Gavę veislines motinėles tolimesniam dauginimui, vykdomi ir fiksuojami stebėjimai ir vertinimai - produktyvumas, ir visos kitos pageidaujamos savybės. Vienos rasės - ne mažiau kaip 5 šeimos. Pagal visus vertinimo kriterijus. Ir iš geriausios šeimos, sekančiais metais auginamos motinėlės. Poravimosi punktuose sudaromos sąlygos,kad nepageidaujami tranai nepatektų. Tinkamai planuodami motinėlių auginimą, gauname puikius rezultatus, kuriais džiaugiamės patys ir teigiamai įvertina bičių motinėlių pirkėjai. Visiems bičiuliams linkime produktyvių ir ramių bičių.

Italijos Suomijos selekcijos bičių motinėlės

Suomija viena iš šiauriausių šalių, kur galima užsiiminėti žemdirbyste ir bitininkyste. Ilgos žiemos, trumpi medunešiai. Dirvožemis mažai derlingas, laukiniai augalai nėra labai medingi. Todėl bitininkauti Suomijoje yra sudėtingiau, nei bet kurioje pasaulio šalyje. Užsiiminėti bitininkyste pradėta 18 a. bet rimčiau bitininkauti pradėta 20 amžiuje, kada pradėta plačiau naudoti pietinių šalių bites. Pirmos Italijos bitės įvežtos 1866 metais daktaro Juhano. Suomijoje bičių žiemojimas trunka 6-7 mėnesius, todėl Italijos bites adaptuoti šaltam krašte buvo sudėtinga. Tačiau Suomijos entuziastai nenuleido rankų, nes imponavo ramios, nespietlios, nepiktos ir produktyvios bitės.
Po daug metų atliekamo selekcinio darbo, Suomija turi bites – produktyvias, nepiktas, mažai spietlias, gerai žiemojančias, pakeliančias net iki 7 mėnesių žiemojimo laikotarpius. Šių bičių liežuvėliai ilgesni už grynų Italijos bičių, nes jos turi Kaukazo kalnų pilkųjų bičių kraujo. Todėl Suomijos selekcijos bitės dar vadinamos – dobilų bitėmis. Bitės nepalieka iš avilio iškelto korio, greit pajunta stipresnį medunešį. Gerai išvystytos vaško liaukos. Žiemoti eina labai stiprios šeimos. Pavasarį anksti pradeda auginti perus, tad maisto sunaudoja šiek tiek daugiau. Motinėlės labai dėslios. Puikiai gina savo lizdą.
Suomijos selekcijos bitės, atvežtos į šiltesnį klimatą puikiai prisitaiko, ir jaučiami puikūs rezultatai.
Dėl visų šių savybių, jų populiarumas kiekvienais metais didėja.
Kuo toliau, tuo labiau šias bites vertina šaltesnio klimato ir permainingų orų šalys.
Bitininkaujant daugiau nei 40 metų, neteko matyti ir bitinkauti su ramesnėmis bitėmis. Mūsų pastebėjimu, tai labai higieniškos bitės. Anksti pavasarį, pačios greitai išsivalo avilį. Kai atradom ir pavyko šias bites atsivežti į Lietuvą, pirmus metus stebėjom, vertinom ir dirbom su jomis tik savame bityne. Pastebėję, kad tai tikrai puikių savybių turinčios bitės, pradėjome auginti ir kitiems Lietuvos bičiuliams.
Labai džiugu, kad bičiuliai, kurie įsigyja Italijos Suomijos selekcijos bičių motinėles, lieka patenkinti.
Mielai ir nuoširdžiai rekomenduoja šią rasę išbandyti ir kitiems bičiuliams.